"La Sed Gitana ima još mnogo toga da kaže"

Umetnost – to je odgovor čoveka na činjenicu da je živ. Umetnost flamenka je jedna mogućnost, jedan način da se dâ odgovor na život, da se on izrazi. To je način na koji se čovek suočava sa egzistencijom, pamteći iskustva kojima hrani ono što zovemo nasleđem. Tako umetnost flamenka obuhvata i izraz onog nasleđenog, prareči i prapokrete, koje umetnik flamenka "budi u poslednjim odajama krvi". Takođe, obuhvata i izraz onog što je individualno, što je lično u duši, stavovima i mišljenju pojedinca.

Umetnost flamenka je izraz emocionalnosti čoveka i darova koje on od nje dobija. Ona uvek poštuje zakon gravitacije, orijentisana je prema unutra, introvertna. Vekovima komunicira jezikom koji razumeju sve rase. Govoreći jezikom osećanja, odmeće se u svet i osvaja, nailazeći na razumevanje i prepoznavanje.