Flamenko - između tišine i usklika 

Prva knjiga o flamenku napisana na srpskom jeziku. Razmatra i objašnjava pevanje, gitaru i ples u umetnosti flamenka. Bavi se ovim fenomenom u kontekstu umetničke manifestacije i filozofije života. Sadrži mali rečnik flamenka. Ukratko, knjiga predstavlja vodič kroz umetnost flamenka.

Više