Flamenko - između tišine i usklika 

Prva knjiga o flamenku napisana na srpskom jeziku. Razmatra i objašnjava pevanje, gitaru i ples u umetnosti flamenka. Bavi se ovim fenomenom u kontekstu umetničke manifestacije i filozofije života. Sadrži mali rečnik flamenka. Ukratko, knjiga predstavlja vodič kroz umetnost flamenka.

Više

Doživljaj umetničkog dela u psihologiji stvaralaštva

Monografija spada u malobrojne integrativne prikaze psihološke estetike i umetničke kreativnosti. Prikazan je širok spektar estetskih fenomena i elaboriran je psihološki doživljaj umetnosti u svim njegovim aspektima – emotivnom, telesnom, kognitivnom i motivacionom. Namenjena je kako akademskoj, uključujući i eksperte i studente, tako i široj čitalačkoj publici.

Više

Psihologija plesa i umetničke igre

Jedinstvena knjiga iz oblasti psihologije, koja se bavi plesom i umetničkom igrom. Razmatra se fenom plesa, njegove karakteristike, značaj, perspektive i pristupi proučavanju, kao i razlike između spontanog plesa i umetničke igre. Obogaćena je fotografijama i namenjena je širokoj čitalačkoj publici.

Izdavanje ove monografije omogućeno je sredstvima Pokrainskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (142-451-1565/2019-03)

Više