Izvođači i predavači

Izvođači i predavači

Predavači

Maja Vukadinović

Osnivač i predsednica Centra, kursevi izvođačke grupe.

 

Vesna Vojvodić

Tehnika za početnu grupu

Kurs za srednju grupu

Tijana Vukadinov

Kurs flamenko plesa za decu

Kurs kastanjeta i kurs za početnu grupu

 

Ana Rockov

Tehnika rada sa lepezom

 

Saša Ignjatović

Časovi perkusija

 

Nenad Patković

Časovi gitare

 

Izvođači

Maja Vukadinović, vokal, ples; Jelena Bračika, vokal; Nenad Patković, gitara; Petar Dabić, bas gitara; Rijad Babić, gitara i tarabuk; Saša Ignjatović, kahon; Tijana Vukadinov kastanjete, ples; Vesna Vojvodić, ples;  Ana Rockov, ples; Nina Popov, ples; Tijana Stoja Čer, ples; Sanja Madžovska, ples, Sanja Ristić Krajnov, ples; Mila Stričević, ples.