2012. godina – “Flamenko – istorija strasti”, Sinagoga