La Sed Gitana ne miruje: nastupa, komponuje, kreira.