Autorske pesme i muzika

Flamenko. Nagost bez hladnoće.
Beg u suštinu.
Pokret i glas iznutra.
Odlazak i povratak.
Trenutak između.
Između tišine i usklika. Slavlje.  

Poručite naš CD sa albumom

Kontaktirajte nas za porudžbine  
Autentičnost je najprimamljiviji luksuz flamenka: autor teksta - Maja Vukadinović; muzika i aranžman - Nenad Patković, Maja Vukadinović
 1. Los Atrapados
 2. Todos los besos
 3. Mi alma negra
 4. El sur
 5. La sed gitana
 6. Mentira de besarte
 7. Novia de nadie
 8. La despedida de un sueño azúl
 9. Cielo sin luna (klavir i pevanje: Jesús Enrique González Hernández)
 10. Donde duerme mi suspiro
 11. Milesimo espacio
 12. Como el rio
 13. Sevillana
 14. Camino
 15. Mordizcos de pena